План заходів

шодо пріоритетного розвитку дошкільної освіти
в Іршиківському НВК

на 2011-2017 роки

№ з/п

Найменування заходу

Термін виконання

Примітка

1.

Аналіз стану розвитку дошкільної освіти, обговорення даного питання у педагогічних колективах та на педрадах.

Щороку

2.

Опрацювання на педрадах Базового компоненту дошкільної освіти в новій редакції.

Серпень-вересень 2012 р.

3.

Створення умов для стовідсоткового охоплення суспільною дошкільною освітою дітей п’ятирічного віку.

Протягом

2011-2014 років

4.

Створення й поновлення банку даних дітей віком від 0 до 6(7) років.

Серпень-вересень кожного року

5.

Спрямування освітнього процесу на реалізацію нової редакції Базового компонента дошкільної освіти – Державного стандарту дошкільної освіти

2012-2015рр.

6.

Забезпечення модернізації матеріально-

технічної та навчальної бази.

Щороку

7.

Проведення капітальних ремонтів приміщень.

Протягом

2013-2017 рр.

8.

Вивчення та поширення передового педагогічного досвіду з питань дошкільної освіти.

Щороку

9.

Забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Згідно з планом

10.

Організація консультативних центрів для батьків й забезпечення їх функціонування.

2012-2017 рр.

11.

Висвітлення роботи з дітьми 5-річного віку в умовах ДНЗ, в наочності для батьків.

Постійно

12.

Створення й розвиток сайту ДНЗ

2012-2017 рр.

13.

Формування, збереження, зміцнення і відновлення здоров'я дітей, забезпечення їх фізичного розвитку через проведення днів здоров’я

Щомісяця

14.

Забезпечення наступності в освітній роботі з дітьми старшого дошкільного віку та учнями перших класів.

Постійно

15.

Планування діяльності дошкільного закладу на рік та освітнього процесу з дітьми у різновіковій групі.

Щороку

16.

Забезпечення виконання норм харчування дітей в дошкільному навчальному закладі.

Постійно

Звіт

про виконання плану заходів

щодо пріоритетного розвитку дошкільної освіти

в Іршиківському НВК

за останнє півріччя

В дошкільному навчальному закладі за останнє півріччя була покращена робота щодо спрямування навчально-виховного процесу на реалізацію завдань нової редакції Базового компонента дошкільної освіти. Це питання було розглянуто на педагогічній раді колективу НВК та методоб’єднанні вчителів початкової школи та вихователя ДНЗ; визначено основні напрямки роботи. Крім того, завжди обговорюється питання наступності роботи дошкільного навчального закладу та початкової школи.

Всі діти п’ятирічного віку охоплені дошкільною освітою, активно займаються в підготовчій групі. Їх досягнення висвітлюються в різній наочності, зокрема створюються виставки робіт з образотворчого мистецтва та КТС. Успіхи й невдачі в опануванні математичних, екологічних, граматичних та інших знань й підготовці руки до письма завжди обговорюються з батьками, педагогами та практичним психологом, встановлюються можливі причини в зниженні успішності та визначаються напрямки діяльності для її покращення.

Створений банк даних дітей віком від 0 до 6(7) років, який щомісяця переглядається та коригується відповідно до змін в дитячому контингенті. Контролюються також і соціальні статуси вихованців та умови їх проживання. Для забезпечення цього здійснюється тісна співпраця із соціальним педагогом та періодичне відвідування вихованців. Змін соціальної категорії вихованця зразу ж враховуються при забезпеченні пільг для даної категорії в організації харчування.

За останнє півріччя садочок отримав кошти на придбання нових іграшок та дидактичного матеріалу. Матеріально-технічну базу поповнили також друковані посібники для вихователя й дітей, та матеріали на електронних носіях. Отримані матеріали активно використовуються в навчально-виховному процесі.

У ДНЗ з’явився власний сайт, на сторінках якого відображаються події із життя дитячого колективу та можна знайти основну інформацію про заклад. Сайт періодично оновлюється та вдосконалюється.

Щомісяця з метою забезпечення зміцнення та збереження здоров’я дітей проводяться дні здоров’я. Щоденно проводяться комплекси вправ ранкової гімнастики, гімнастика пробудження та фізкультхвилинки. Два рази на тиждень – фізичне виховання з різними комплексами вправ, що проводяться в ігровій формі з різною тематикою.

Вихователь садочка та адміністрація НВК активно працюються для постійного підтримання та вдосконалення розвивального життєвого простору в садочку та плідної співпраці з батьками вихованців.

30.04.2013р.

Кiлькiсть переглядiв: 294

Коментарi