Батьківська угода
про виховання дитини

Чинний договір укладений між дошкільним навчальним закладом Іршиківського НВК та батьками дитини, яка відвідує ДНЗ, який має на меті визначення та регулювання відносин між ДНЗ та батьками, що виникають у процесі виховання, навчання, догляду та оздоровлення в дошкільному навчальному закладі.

Дошкільний навчальний заклад Іршиківського НВК в особі директора Мельничук Світлані Василівні., діючого на підставі Статуту НВК, затвердженого _____________________________________ ______________________________________з однієї сторони, та батьками дітей різновікової групи__ ______________________ з другої сторони, уклали чинний договір про наступне:
Права та обов’язки дошкільного закладу:
1. Дошкільний навчальний заклад зараховує дитину на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, відповідних медичних довідок і зобов’язується надати дитині догляд, оздоровлення та навчання, охорону та зміцнення її фізичного і психічного здоров’я.
2. У своїй діяльності ДНЗ керується Законами України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», положенням «Про дошкільний навчальний заклад України», що затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 р. №305.
3. Режим роботи дошкільного навчального закладу Іршиківського НВК визначається режимом роботи НВК та визначається таким графіком: понеділок, вівторок, середа, четвер, п’ятниця з 8.30 до 15.00, субота, неділя - вихідні.
4. Дитина зараховується до різновікової групи.
5. Дитині в ДНЗ забезпечується 3-х разовим харчуванням, відповідно до меню, затвердженого санепідемстанцією.
6. Дошкільний навчальний заклад забезпечує дитині:
• умови для психічного та фізичного розвитку, догляд за нею під час перебування в ДНЗ;
• умови для розвитку творчих здібностей та інтересів;
• задоволення дитини в потребі емоційно-особистого спілкування в умовах дитячого колективу;
• захист її від фізичного насильства та психічного тиску в будь-якій формі;
• захист гідності дитини;
• кваліфіковану допомогу родині в розв’язанні педагогічних проблем;
• активне сприяння усвідомлення дитини ролі люблячого сина (доньки), онука, братика (сестрички), а також у формуванні вміння виявляти любов у спілкуванні з батьками та іншими членами родини.
7. За дитиною зберігається місце в ДНЗ у разі її хвороби, проходження санаторно-курортного лікування, карантину, під час чергової відпустки батьків, а також на літній період.
8. Всі працівники ДНЗ зобов’язуються всіляко сприяти виконанню чинного договору і несуть за його порушення відповідальність, встановлену законом.
Права та обов’язки батьків:
9. Батьки мають право:
• брати участь в роботі педагогічної ради за дозволом керівника навчального закладу;
• вносити пропозиції, спрямовані на покращення роботи з дітьми;
• заслуховувати звіти вихователя, практичного психолога, медсестри про їх роботу;
• вимагати чуйного, поважного ставлення до особистості дитини, охорони її життя та здоров’я;
• отримувати систематичну інформацію про розвиток дитини, стан її здоров’я, про особливості поведінки в колективі однолітків;
• при незадовільному утриманні і вихованню дітей, вимагати дієвих заходів щодо усунення недоліків;
10. Батьки в свою чергу зобов’язані:
• виконувати всі вимоги, передбачені чинним договором;
• відноситись з повагою до працівників ДНЗ;
• підтримувати санітарно-гігієнічні умови в приміщеннях ДНЗ;
• чітко додержуватись режиму дня в ДНЗ;
• своєчасно попереджати про можливу відсутність або про хворобу дитини;
• щоденно особисто передавати і забирати дитину у вихователя, не передовіряючи дитину особам, які не досягли 16 – річного віку;
• своєчасно приводити і забирати дитину, не пропускати заклад без поважних причин;
• після відсутності дитини (3 дні і більше), обов’язково надати довідку від лікаря про стан її здоров’я;
• своєчасно оплачувати харчування, звітуватись вихователю про оплату, надавати документи про звільнення від сплати за харчування;
• брати участь у громадському житті дошкільного навчального накладу, відвідувати групові та загальні батьківські збори;
• виконувати рішення батьківських зборів та батьківського комітету;
• брати участь у святкових культурно-масових заходах групи та дошкільного навчального закладу;
• брати участь в розвитку творчих здібностей дитини разом з ДНЗ;
• захищати дитину від будь-яких форм насильства та психічного впливу поза дитячим садком;
• задовольняти потреби в емоційно – особистому спілкуванні в колі родини;
• сприяти усвідомленню ролі вихователя, члена дитячого колективу на основі довіри та доброзичливого ставлення до дітей;
• на основі ст. 61 Закону «Про освіту» надавати благодійну допомогу в:
- ремонті приміщень НВК;
- забезпечити свою групу посудом, миючими засобами, канцтоварами;
- надавати допомогу в придбанні дидактичних матеріалів;
- за необхідністю проводити заміну меблів;
- допомагати в переоформленні інтер’єру групи;
- проводити ремонт ігрового обладнання та майданчику групи;
- допомагати адміністрації при заміні піску в пісочницях;
Права дитини в дошкільному закладі
11. Дитина має право:
• захищати свою гідність;
• отримувати максимальну увагу, індивідуальний підхід до своєї особистості;
• отримувати постійне піклування, захист від грубого поводження;
• мати захист від всіх форм фізичного та психологічного насильства;
• право на розвиток творчих здібностей.
12. Батьки несуть повну відповідальність, навіть до виключення дитини з ДНЗ, в разі невиконання покладених на них договором зобов’язань.
13. В разі невиконання або неналежного виконання встановлених договором умов, ДНЗ несе повну відповідальність згідно чинного законодавства.
14. Договір складається у двох примірниках, які мають однакову юридичну чинність. Один примірник зберігається у дошкільному навчальному закладі Іршиківського НВК, другий - у батьків.
15. Усі зміни і доповнення до цього Договору дійсні лише у разі, якщо вони здійснені у письмовій формі та підписані обома Сторонами.
16. Усі питання, не врегульовані цим Договором, вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства.
17. Чинний договір діє з часу його підписання протягом всього терміну перебування дитини в ДНЗ.

Директор НВК _________ /С.В. Мельничук/
Вихователь _________ /Є.П. Колодій/
_________ ___________________________
Підпис ПІБ одного з батьків дитини
«____» __________ 20__ р.

Кiлькiсть переглядiв: 1767

Коментарi